Persbericht: verbod op weidegang bedreigt biologische landbouw

De Natuurweide (Landelijke belangenvereniging van biologische melkveehouders) maakt zich grote zorgen over de uitspraak die de Raad van State deed op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603) over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Het gevolg van deze uitspraak is onder andere dat weidegang en bemesting onderdeel zijn geworden van vergunningverlening. En zonder een onherroepelijke vergunning waarin weidegang en bemesting betrokken zijn, rust er sindsdien een verbod op.

Lees meer...

Presentaties fosfaat van afgelopen donderdag

Afgelopen donderdag 8 februari 2018 heeft De Natuurweide nog een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de fosfaatproblematiek. We sturen u hierbij de aanbevelingen en presentaties van de inleiders op deze avond. De presentaties van mr. Martijn de Winter (191 KB) van advocatenkantoor Den Hollander en ing. Teus Kool (278 KB) van Component Agro staan op de site. Daarnaast is er een document met aanbevelingen/handreikingen (454 KB) voor bedrijven die te maken hebben met de fosfaatproblematiek.

Lees meer...

Natuurweide teleurgesteld in uitspraak fosfaatreductieplan

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de staat had aangespannen in de zaak met betrekking tot  het fosfaatreductieplan. In het kort komt het erop neer dat biologische bedrijven niet worden ontzien (de rechter verwijst hiervoor naar de politiek) en dat individuele knelgevallen alleen in specifieke situaties aanspraak kunnen maken op meer ruimte en niet alleen op basis op het zijn aangegaan van financiële verplichtingen.

Het bestuur zal zich beraden over het vervolg in het fosfaatdossier.

Fosfaatreductieplan en biologische bedrijven

vrouwejustitiaDe Natuurweide heeft een Kort Geding tegen de staat aangespannen met betrekking tot het fosfaatreductieplan. De Natuurweide is van mening dat de biologische melkveehouderij niet de veroorzaker is van het fosfaatprobleem, maar juist de oplossing.

Lees meer...

Stand van zaken fosfaatrechten

denhaagDe 2e kamer heeft in december ingestemd met het fosfaatrechten stelsel. Het stelsel gaat in per 2018. De 2e kamer heeft besloten om de grondgebonden melkveehouderij alleen te ontzien in de generieke korting. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Lees meer...

Red de Biokoe!

red de biokoe 2016Begin december stemde de Tweede Kamer over de fosfaatwetgeving. Het goede nieuws is dat grondgebonden bedrijven niet gekort zullen worden. Maar nog steeds worden ruim 6000 biologische koeien met de slacht bedreigd, om de derogatie (= extra mest geven) van de gangbare collega’s te behouden.

Lees meer...

Tweede Kamer spaart biokoeien niet, 'Red de Biokoe' gaat door

red de biokoe 2016Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de fosfaatwetgeving. Het goede nieuws is dat grondgebonden bedrijven niet gekort zullen worden. Maar nog steeds worden ruim 6000 biologische koeien met de slacht bedreigd, om de derogatie (= extra mest geven) van de gangbare collega’s te behouden.

Lees meer...

Akkoord over plan grondgebonden melkveehouderij

Vandaag hebben diverse boeren-, natuur-, milieu en zuivelorganisaties als coalitie een akkoord bereikt over een toekomstbestendig plan. Het doel is dat in een periode van vijf jaar alle melkveehouderijbedrijven grondgebonden zijn. In het plan is ook een maatregelenpakket opgenomen om in 2017 de fosfaatproductie te verminderen.

Lees meer...

Brief aan de Tweede Kamer

Natuurweide en het Biohuis hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt gevraagd de biologische bedrijven uit te zonderen van een generieke korting, knelgevallen tegemoet te komen en aan biologische bedrijven beperkte groeit toe te staan. Daarnaast worden er suggesties gedaan voor amendementen. Klik hier (149 KB) om de brief te lezen.

Biologische boeren starten actie 'Red de biokoe'

red de biokoe 2016De biologische sector is vandaag een actie “Red de biokoe” gestart, om de politiek op te roepen een uitzondering te maken voor de biologische koeien. Duizenden biologische koeien dreigen geslacht te moeten worden om het mestoverschot te verminderen en de derogatie te redden. Alle Nederlandse melkveehouders moeten daarvoor koeien inleveren, ook de biologische boeren die vanwege wettelijke biologische regels niet mogen meedoen aan die derogatie. Bij een derogatie mag een boer veel extra mest gebruiken.

Bij een derogatie mag een gangbare boer veel extra mest gebruiken en op die manier kan de grote mestproductie in stand blijven. De gangbare sector zet momenteel alles op alles om die derogatie te behouden. Biologische boeren doen per definitie niet mee aan de derogatie. Zij gebruiken veel minder mest.

Lees meer...

Samen met GRONDig naar Den Haag op 6 oktober voor fosfaat

logoGrondigDe belangen zijn groot, voor u en de hele grondgebonden melkveehouderij. Velen nemen de moeite om naar DenHaag te komen. Kom ook!

Biologische en grondgebonden melkveehouders staan namens hun organisaties De Natuurweide en Netwerk GRONDig op donderdagmiddag 6 oktober paraat voor het Tweede Kamergebouw aan het Plein 2.

De reden laat zich raden: verbijstering over het wetsvoorstel Fosfaat dat staatssecretaris Van Dam onlangs naar de Kamer stuurde. In het wetsvoorstel negeert Van Dam 2 aangenomen Kamer-moties, namelijk:

  • volledig compenseren van grondgebonden melkveehouders voor een generieke korting;
  • toekennen rechten voor latente ruimte onder grondgebonden melkveehouders.

De Natuurweide en Netwerk GRONDig zijn samen met 7 maatschappelijke organisaties aanwezig op 6 oktober. De actie begint om 12.30 uur, waarbij om 13.15 uur aan Kamerleden het GRONDvest wordt aangeboden.

Wij roepen op zoveel mogelijk te carpoolen. En graag dit bericht zo veel mogelijk delen via whatsapp of andere media!

Namens De Natuurweide
Teunis Jacob Slob en Gerben Braakman

 

Oproep tot fosfaatactie

denhaagHierbij roept het bestuur van de Natuurweide haar leden op om mee te doen aan de Fosfaat actie (215 KB) a.s. donderdag 6 oktober in Den Haag.

De Natuurweide is mede ondertekenaar van het manifest. Dit is een unieke gelegenheid om samen het grondgebonden geluid te laten horen. 

 

Controleer uw fosfaatrechten

rvo logoTot 1 oktober kunnen gegevens met betrekking tot toekennen fosfaatrechten nog gecorrigeerd worden bij RVO. De Natuurweide raadt ten sterkste aan dit goed te doen.

Melk die aan kalveren is gevoerd of die via huisverkoop weg gegaan is, staat er standaard niet bij, maar telt wel mee. Een hogere productie kan meer fosfaatrechten opleveren. Hoe hoger de productie categorie, hoe gunstiger voor fosfaatruimte.

Hoewel de natuurweide nog steeds pleit voor het niet korten van de biologische veehouders, door geen korting toe te passen en het mogen benutten van de latente ruimte is het wel van belang de gegevens goed te controleren.

Biologische sector start campagne tegen patenten op zaden

grootste zaadbankOp maandag 9 mei heeft Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, ‘De Grootste Zaadbank van Nederland' gelanceerd. Dit is een landelijke campagne waarbij tot eind juni aandacht gevraagd wordt voor het gevaar van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten.

Door een te ruime EU-patentwetgeving claimen internationale bedrijven steeds vaker patenten op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten. Inmiddels zijn er meer dan honderd patenten op natuurlijke eigenschappen van planten verleend en al meer dan duizend aangevraagd. En dat heeft grote gevolgen: een rem op veredeling van zaden, verdwijnen van diversiteit per soort, het aanbod van groenten in de winkel wordt minder en wat overblijft wordt duurder. Lees meer op de site van Bionext.

Biologische Melkveehouderij is oplossing van het fosfaatprobleem

IMG 9502De Natuurweide heeft er in een brief bij staatsecretaris van Dam op aangedrongen de biologische melkveehouderij vrij te stellen van fosfaatmaatregelen. Het generiek toepassen van het fosfaatrechtenstelsel doet geen recht aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part noch deel hebben. Lees hier de brief (50 KB) die door de Natuurweide is verstuurd.

Klik hier voor het persbericht.

Prijsvergelijking biologische slachtrunderen

bioslachtDe Natuurweide heeft een site gemaakt waarop biologische melkveehouders worden uitgenodigd de prijzen van de slacht afgevoerde koeien in te voeren.

Het doel daarvan is een prijsvergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende inkopers van biologische slachtrunderen.

Vul ook uw prijzen van de afgevoerde slachtrunderen in!

 

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie