Stand van zaken fosfaatrechten

denhaagDe 2e kamer heeft in december ingestemd met het fosfaatrechten stelsel. Het stelsel gaat in per 2018. De 2e kamer heeft besloten om de grondgebonden melkveehouderij alleen te ontzien in de generieke korting. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Op 7 februari spreekt Natuurweide voorzitter Teunis Jacob Slob in de 1e Kamer namens de biologische melkveehouders. Inzet is om de 1e kamer te overtuigen dat met alleen het schrappen van de generieke korting de biologische melkveehouderij nog steeds onterecht benadeeld wordt.

Een lichtpuntje is dat biologische bedrijven genoemd worden in het aangenomen amendement dat meer ruimte geeft om knelgevallen te helpen, maar tot nu toe is hier verder geen duidelijkheid over. Veel biologische bedrijven zullen gedupeerd worden door de peildatum van 2 juli 2015. Die bedrijven waren op die datum volop in ontwikkeling of hadden toevallig op die dag weinig dieren in de stal.

Inmiddels hebben verschillende bedrijven zich bij ons gemeld als knelgeval. De Natuurweide en het Biohuis verzamelen zoveel mogelijk informatie over biologische bedrijven die in de knel dreigen te komen. We roepen alle knelgevallen op om te mailen naar Gerben Braakman. Dat geldt ook voor degenen die benadeeld worden door de fosfaatdeal die men in 2017 wil toepassen.

Door het reductieplan van de sector lopen de biologische melkveehouders kans onevenredig zwaar gestraft te worden. Dit hebben we door middel van een brief ook onder de aandacht van de NZO gebracht.

Plan B /Plan GrondGeBonden melkveehouderij

De Natuurweide heeft zich aangesloten bij de coalitie die plan B promoot. Het plan is omgedoopt tot plan Grond GeBonden melkveehouderij (Plan GGB). Het plan is inmiddels gepresenteerd in Brussel. Kern van het plan is om het houden van melkvee weer te koppelen aan grond.

De Natuurweide en het Biohuis zullen de situatie van de biologische melkveehouders verder onder de aandacht van Brussel brengen. Daarnaast zetten we ons op diverse andere manieren in om het onheil voor biologische bedrijven af te wenden. Succes is niet gegarandeerd, maar wij doen ons uiterste best!

De petitie Red de biokoe is inmiddels door meer dan 16.000 mensen getekend en is nog steeds in de lucht.

Verdere ontwikkelingen

Binnen de Natuurweide is Gerben Braakman tot nu toe de trekker van het fosfaat dossier geweest. Dit stokje word over genomen door Jos Langhout.

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie