Samen met GRONDig naar Den Haag op 6 oktober voor fosfaat

logoGrondigDe belangen zijn groot, voor u en de hele grondgebonden melkveehouderij. Velen nemen de moeite om naar DenHaag te komen. Kom ook!

Biologische en grondgebonden melkveehouders staan namens hun organisaties De Natuurweide en Netwerk GRONDig op donderdagmiddag 6 oktober paraat voor het Tweede Kamergebouw aan het Plein 2.

De reden laat zich raden: verbijstering over het wetsvoorstel Fosfaat dat staatssecretaris Van Dam onlangs naar de Kamer stuurde. In het wetsvoorstel negeert Van Dam 2 aangenomen Kamer-moties, namelijk:

  • volledig compenseren van grondgebonden melkveehouders voor een generieke korting;
  • toekennen rechten voor latente ruimte onder grondgebonden melkveehouders.

De Natuurweide en Netwerk GRONDig zijn samen met 7 maatschappelijke organisaties aanwezig op 6 oktober. De actie begint om 12.30 uur, waarbij om 13.15 uur aan Kamerleden het GRONDvest wordt aangeboden.

Wij roepen op zoveel mogelijk te carpoolen. En graag dit bericht zo veel mogelijk delen via whatsapp of andere media!

Namens De Natuurweide
Teunis Jacob Slob en Gerben Braakman

 

Oproep tot fosfaatactie

denhaagHierbij roept het bestuur van de Natuurweide haar leden op om mee te doen aan de Fosfaat actie (215 KB) a.s. donderdag 6 oktober in Den Haag.

De Natuurweide is mede ondertekenaar van het manifest. Dit is een unieke gelegenheid om samen het grondgebonden geluid te laten horen. 

 

Controleer uw fosfaatrechten

rvo logoTot 1 oktober kunnen gegevens met betrekking tot toekennen fosfaatrechten nog gecorrigeerd worden bij RVO. De Natuurweide raadt ten sterkste aan dit goed te doen.

Melk die aan kalveren is gevoerd of die via huisverkoop weg gegaan is, staat er standaard niet bij, maar telt wel mee. Een hogere productie kan meer fosfaatrechten opleveren. Hoe hoger de productie categorie, hoe gunstiger voor fosfaatruimte.

Hoewel de natuurweide nog steeds pleit voor het niet korten van de biologische veehouders, door geen korting toe te passen en het mogen benutten van de latente ruimte is het wel van belang de gegevens goed te controleren.

Biologische sector start campagne tegen patenten op zaden

grootste zaadbankOp maandag 9 mei heeft Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, ‘De Grootste Zaadbank van Nederland' gelanceerd. Dit is een landelijke campagne waarbij tot eind juni aandacht gevraagd wordt voor het gevaar van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten.

Door een te ruime EU-patentwetgeving claimen internationale bedrijven steeds vaker patenten op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten. Inmiddels zijn er meer dan honderd patenten op natuurlijke eigenschappen van planten verleend en al meer dan duizend aangevraagd. En dat heeft grote gevolgen: een rem op veredeling van zaden, verdwijnen van diversiteit per soort, het aanbod van groenten in de winkel wordt minder en wat overblijft wordt duurder. Lees meer op de site van Bionext.

Biologische Melkveehouderij is oplossing van het fosfaatprobleem

IMG 9502De Natuurweide heeft er in een brief bij staatsecretaris van Dam op aangedrongen de biologische melkveehouderij vrij te stellen van fosfaatmaatregelen. Het generiek toepassen van het fosfaatrechtenstelsel doet geen recht aan de biologische melkveehouders die aan het overschrijden van het fosfaatplafond part noch deel hebben. Lees hier de brief (50 KB) die door de Natuurweide is verstuurd.

Klik hier voor het persbericht.

Prijsvergelijking biologische slachtrunderen

bioslachtDe Natuurweide heeft een site gemaakt waarop biologische melkveehouders worden uitgenodigd de prijzen van de slacht afgevoerde koeien in te voeren.

Het doel daarvan is een prijsvergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende inkopers van biologische slachtrunderen.

Vul ook uw prijzen van de afgevoerde slachtrunderen in!

 

Natuurweide bepleit vrijstelling fosfaatrechten voor biologische melkveehouderij

mestflatDe vereniging Natuurweide, belangenbehartiger voor de biologische melkveehouderij, vraagt (27 KB) Staatssecretaris Dijksma om biologisch gecertificeerde melkveehouders vrij te stellen van fosfaatrechten.

Volgens Natuurweide voldoen de via SKAL gecertificeerde bedrijven automatisch aan de Europese richtlijn van een veebezetting die overeen komt met maximaal 170 kilo stikstof per hectare. Ze werken volledig grondgebonden en vallen niet onder de derogatieregeling. Daardoor dragen ze niet bij aan de overschrijding van het fosfaatplafond en is het niet rechtvaardig om biologische melkveehouders te beperken via fosfaatrechten.

Hulpmiddelen voor gezonde koeien

detloffOp de natuurweidedagen in mei presenteerde Dr Paul Dettloff 'Tien groepen hulpmiddelen om koeien gezond te houden. Paul Dettloff is verbonden aan Organic Valley uit de VS. Hieronder een samenvatting door Gidi Smolders.

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Stand van zaken aanvullende normen

koeienDe Natuurweide, de belangenvereniging van biologische melkveehouders, wil u graag nader informeren over de   (76 KB) aanvullende normen (76 KB)  voor de biologische melkveehouderij. Als eerste willen wij onderbouwen waarom aanvullende normen van belang zijn. Vervolgens leggen wij uit hoe de aanvullende normen tot stand zijn gekomen. Tot slot gaan we in op de samenwerking met de verzamelaars van biologische melk en hoe we denken de aanvullende normen in de praktijk te kunnen brengen.

Lees meer...

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie