Akkoord over plan grondgebonden melkveehouderij

Vandaag hebben diverse boeren-, natuur-, milieu en zuivelorganisaties als coalitie een akkoord bereikt over een toekomstbestendig plan. Het doel is dat in een periode van vijf jaar alle melkveehouderijbedrijven grondgebonden zijn. In het plan is ook een maatregelenpakket opgenomen om in 2017 de fosfaatproductie te verminderen.

Lees meer...

Brief aan de Tweede Kamer

Natuurweide en het Biohuis hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt gevraagd de biologische bedrijven uit te zonderen van een generieke korting, knelgevallen tegemoet te komen en aan biologische bedrijven beperkte groeit toe te staan. Daarnaast worden er suggesties gedaan voor amendementen. pdf Klik hier (149 KB) om de brief te lezen.

Biologische boeren starten actie 'Red de biokoe'

red de biokoe 2016De biologische sector is vandaag een actie “Red de biokoe” gestart, om de politiek op te roepen een uitzondering te maken voor de biologische koeien. Duizenden biologische koeien dreigen geslacht te moeten worden om het mestoverschot te verminderen en de derogatie te redden. Alle Nederlandse melkveehouders moeten daarvoor koeien inleveren, ook de biologische boeren die vanwege wettelijke biologische regels niet mogen meedoen aan die derogatie. Bij een derogatie mag een boer veel extra mest gebruiken.

Bij een derogatie mag een gangbare boer veel extra mest gebruiken en op die manier kan de grote mestproductie in stand blijven. De gangbare sector zet momenteel alles op alles om die derogatie te behouden. Biologische boeren doen per definitie niet mee aan de derogatie. Zij gebruiken veel minder mest.

Lees meer...

Samen met GRONDig naar Den Haag op 6 oktober voor fosfaat

logoGrondigDe belangen zijn groot, voor u en de hele grondgebonden melkveehouderij. Velen nemen de moeite om naar DenHaag te komen. Kom ook!

Biologische en grondgebonden melkveehouders staan namens hun organisaties De Natuurweide en Netwerk GRONDig op donderdagmiddag 6 oktober paraat voor het Tweede Kamergebouw aan het Plein 2.

De reden laat zich raden: verbijstering over het wetsvoorstel Fosfaat dat staatssecretaris Van Dam onlangs naar de Kamer stuurde. In het wetsvoorstel negeert Van Dam 2 aangenomen Kamer-moties, namelijk:

  • volledig compenseren van grondgebonden melkveehouders voor een generieke korting;
  • toekennen rechten voor latente ruimte onder grondgebonden melkveehouders.

De Natuurweide en Netwerk GRONDig zijn samen met 7 maatschappelijke organisaties aanwezig op 6 oktober. De actie begint om 12.30 uur, waarbij om 13.15 uur aan Kamerleden het GRONDvest wordt aangeboden.

Wij roepen op zoveel mogelijk te carpoolen. En graag dit bericht zo veel mogelijk delen via whatsapp of andere media!

Namens De Natuurweide
Teunis Jacob Slob en Gerben Braakman

 

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie